Waarom Senegal, Abéné?

Abéné is een klein vissersdorp in de Casamance aan de kust van de Atlantische Oceaan niet ver van de grens met Gambia. Het is een dorp met een rijke geschiedenis. Er wonen ongeveer 5000 inwoners die behoren bij de Mandinka, Diola of Karone stam. Net als in de rest van Senegal is een groot deel van de bevolking moslim, een klein deel is christelijk voor een deel van de bevolking speelt het animisme nog steeds een grote rol.
Islamitische en christelijke feestdagen worden door alle inwoners van het dorp gezamenlijk gevierd. De meeste mensen in het dorp leven van de landbouw, visserij en sommige proberen als artiest in dans en djembé hun bestaan op te bouwen. Daarnaast is toerisme een opkomende sector.

AbénéMamadou Diabang, afkomstig uit Abéné, woont sinds 2000 in Nederland. Al die tijd ondersteund hij het dorp met hulp, apparatuur, gereedschap en goederen. De wens een structurele verbetering te bewerkstelligen in de levens van zijn dorpsgenoten leidt uiteindelijk tot de oprichting van Mbenyokono. Gezien zijn ervaring als bedrijfsleider in plasticsrecycling ligt het doel voor een van de projecten voor de hand; recycling in Casamance, een project dat als voorbeeld kan dienen voor Senegal en West Afrika.